غذا و مکمل غذای زنبور

تغذیه زنبور عسل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به آن توجه شود. زنبورداران موظف هستند تا تغذیه لازمه کلنی را تأمین کنند و باید بتوانند از این طریق پروتئین مورد نیاز و همچنین تأمین انرژی مورد نیاز جمعیت زنبورها را میسر نمایند.

این شرکت محصولاتی نظیر مکمل های غذایی و غذاهای انرژی زا را وارد می نماید تا از این طریق کالری و مواد مغذي براي زنبورها را فراهم آورد.

غذای زنبور عسل

قیمت خرید فروش مکمل غذا زنبور عسل