اسپری ضد کنه و ویتامینه

از این اسپری بین فواصل چهار تا پنج هفته برای کندوها استفاده کرد. این اسپری بوی مطبوعی دارد و زنبورها آن را می خورند و هیچگونه عوارضی برای زنبور ، عسل و انسان ندارد و براحتی می توان هر قاب را از کندو خارج کرد و 5 تا 6 بار روی هر آن اسپری کرد . این اسپری به دلیل خواص دارویی که دارد کنه واروآ را از بدن زنبور و داخل کندو دورمی کند . حتی اگر زنبور به این کنه دچار شده باشد آن را از بین می برد . از نکات قابل توجه این اسپری قابلیت استفاده آن در ظرف غذای زنبورها نیز می باشد زیرا هیچ گونه ضرری براي عسل توليد شده و انسان ندارد.
اگر در فصلی باشیم که امکان باز نمودن کندوها نباشد این اسپری با استفاده از دستگاه مخصوص به داخل کندو اسپری می شود.

خرید قیمت اسپری زنبور